logo

Carlotta - the museum database

bild

1997:1256 :: jordbruksbebyggelse, mangårdsbyggnad

Object description
Isac Spetts gård från nordväst. Från vänster stall, ladugård och manbyggnad.
  • accessionsnummer - föreställer (1)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.