logo

Carlotta - the museum database

bild

A 369 :: stadsvy

Object description
Kvarteret Gåsen med Norrbottens-Kurirens fastighet i fonden under Domkyrkotornet. De nedre delarna innehöll en massa gamla mindre hus, som ännu inte hade rättats efter den gällande gaturegleringen, fiskestugor, sjöbodar m.m. Av de två små stugorna var den bortre Sundgrens gråblå stuga invid A. Baudins gamla bod.