logo

Carlotta - the museum database

bild

B 239 :: friluftsmuseum, interiör, kök, redskapsvård, nätlagning, fiskeredskap, bindstol, ståndur

Object description
Interiör från Pitegården på friluftsmuseet på Gültzauudden i Luleå. N.O. Johansson lagar nät i Pitegårdens kök. Den s.k Pitegården stod ursprungligen i Lillpite och flyttades till Norrbottens museums friluftsmuseum. Det flyttades 1972 till Gammelstad.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.