logo

Carlotta - the museum database

bild

1978:1990 :: gårdshus

Object description
Gårdshus, tidigare NO Lundströms kafferosteri. Byggnadsåret är okänt, men troligen början av seklet 1900. Huset har rött tegel, plåttak och stensockel.