logo

Carlotta - the museum database

bild

H 181 :: jordbruksbebyggelse

Object description
Utsikt över en del av byn från landsvägen mot nordost. Bortom den lilla sjön ser man Strands gård, som ligger liksom för sig själv. Från telefonstolpen syns sommarladugården, boden (foto. H 183), vinterladugård med flera andra hus samt därbakom själva stugan.
  • accessionsnummer - föreställer (1)