logo

Carlotta - the museum database

bild

H 796 :: affärsgata, bostadshus, detaljhandel, diversehandel

Object description

Byggnadsinventering i Haparanda tomt nr: 36.

Inlöst 1828 av handlare J. Bergman-Olsson

"Edlunds diversehandel i hörnbutiken som egentligen är en ombyggd och målad gårdslänga".

"Konsul Wennerströms sterbhus låter i annons mars 1889 sälja gården vid Storgatan nr 36 innehållande på nedre botten 7 rum jämte kök samt 2 vindsrum och alla för en aff affärsrörelse nödiga uthus. Försäljningen ska ske genom A.F. Wallin. Auktion hålls 1.6.1889".

Gården såldes 1889 till C. Edlund för 10.000 kr.

Exportbolaget hade 1885 gjort konkurs och förvaltningen framlade vid nyåret 1886 ett delningsförslag.

accessionsnummer - fotografi
H 796
klassifikation OCM
361; 363; 366; 443; 342; 347
land - avbildad
Sverige
län - avbildad
Norrbottens län
kommun - avbildad
Haparanda kommun
stad - avbildad
Haparanda
personnamn - fotograf
OdencrantsRLuleå
företagsnamn - rättighetsinnehavare
Norrbotmuseum
motivkategori
bebyggelse; bostäder; handel
motivord
affärsgata; bostadshus; detaljhandel; diversehandel
tid - fotografering
1942
bildbeskrivning

Byggnadsinventering i Haparanda tomt nr: 36.

Inlöst 1828 av handlare J. Bergman-Olsson

"Edlunds diversehandel i hörnbutiken som egentligen är en ombyggd och målad gårdslänga".

"Konsul Wennerströms sterbhus låter i annons mars 1889 sälja gården vid Storgatan nr 36 innehållande på nedre botten 7 rum jämte kök samt 2 vindsrum och alla för en aff affärsrörelse nödiga uthus. Försäljningen ska ske genom A.F. Wallin. Auktion hålls 1.6.1889".

Gården såldes 1889 till C. Edlund för 10.000 kr.

Exportbolaget hade 1885 gjort konkurs och förvaltningen framlade vid nyåret 1886 ett delningsförslag.