logo

Carlotta - the museum database

bild

H 250 :: mangårdsbyggnad, ladugård, bagarstuga

Object description
Wikbergs gård i Gallejaur. Ladugården med sin brunn. Bagarstugan skymtar bakom några aspar. Den har initialer och datum:" S P S 18 4/7 76". Manbyggnaden med sin lilla köksträdgård framför, mellan stora björkar, är byggd enligt inskrift i takåsen: "S P S 18 21/6 64".

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.