logo

Carlotta - the museum database

bild

H 108 :: bagarstuga, portlider

Object description
Björngården. Bagarstugan i liderbyggnaden vid gårdsplanens norra sida. Ursprungligen synes det ha varit en öppen port tvärs igenom byggnaden, men denna är nu igensatt. Fönstret ser ut att ha varit mindre och lägre än det nuvarande. Bakom skymtar en stolpbod.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.