logo

Carlotta - the museum database

bild

1977:1084 :: sammankomst, utflykt

Object description
Kulturvårdskonferensen på Norrbottens museum 1970-06-01 - 1970-06-02. Jävrestigen. Arkeologstigen. Ovan till vänster: Överantikvarie Sverker Janson i samspråk med en kvinna. I mitten: Landsantikvarie Harald Hvarfner med sin dotter Lena.