logo

Carlotta - the museum database

bild

1977:1145 :: vapen

Object description
Värja före rengöring. Värjan är från tiden 1650-1660 och är tillverkad i Tyskland. Klingan är från Solingen, stämpeln på densamma är troligen en förvanskad spansk kvalitetsstämpel. Klingan och fästet tillverkades med all sannolikhet samtidigt.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.