logo

Carlotta - the museum database

bild

1970:1:18 :: utställning, mansdräkt, kvinnodräkt

Object description
Till vänster syns kvinnoklädsel och till höger en säljägardräkt.
  • accessionsnummer - föreställer (1)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.