logo

Carlotta - the museum database

1977:842:3 :: mangårdsbyggnad, uthus, brunn, svängel, jordbruksbebyggelse

Object description
Uthuslänga, troligen i Tornedalen vid sekelskiftet 1900.
Object description
Troligen i Tornedalen vid sekelskiftet.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.