logo

Carlotta - the museum database

bild

1977:1323:15-17 :: gödsling, höstack, fodertäkt, höbärgning

Object description
Gödslingsförsök i Alter fogård
Object description
Foderfångst. "Gödsl. försök å Alterfsgård?"

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.