logo

Carlotta - the museum database

bild

1982:732 :: kulturhistoria, dokumentation, mjölkhushållning

Object description

Nutidsdokumentation 1963-1964. Nederluleå sn, Hindersön. Västisund.

Mjölkflaskorna står klara på bryggan för sjötransporten till mejeriet i Luleå.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.