logo

Carlotta - the museum database

012479 :: skogsbruk, tjärbränning, stubbjärn

Object description
Stubbjärn. Barkad stock i vars tjocka ände sitter en järnskiva varifrån kedjor utgår.
  • Data elements