logo

Carlotta - the museum database

009984 :: jordbruk, jordens beredning, årder, trekantsårder, trekantsårder

Object description
Trekantsårder. Mellersta plogjärnet löst fastsatt med järnring, de båda andra med tränitar.
  • Data elements