logo

Carlotta - the museum database

008074 :: husgeråd, ringar, servettring, serviettring

Object description
Servettring med parallellepipedisk form (dvs. med sex parvis parallella ytor, som en tändsticksask tex.), av horn. Ornerad och med bomärke.
  • Data elements