logo

Carlotta - the museum database

008074 :: husgeråd, ringar, servettring, serviettring

Object description
Servettring med parallellepipedisk form (dvs. med sex parvis parallella ytor, som en tändsticksask tex.), av horn. Ornerad och med bomärke.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.