logo

Carlotta - the museum database

005143 :: penning- och bankväsen, mynt

Object description
Mynt: 1 daler silvermynt. Stämplad på mitten inom en cirkel: "1 DALER SILVERMYNT" (överst siffran 1, under den ordet "DALER" och underst ordet "SILVERMYNT"). I hörnen stämplad inom en cirkel: "FRS" och under det "1726".
  • Data elements