logo

Carlotta - the museum database

000922 :: linhäckla, häckla

Object description
Linhäckla i furu och järn. Häcklan har två stycken kardor, en grövre och en lite finare, fästade på en rektangulär bräda med sågade sidor och tre stora, runda borrade hål. Omålad. Inskuret på brädans undersida: "AM - p -", inristat: "1842".
  • inventarienummer - föreställer (3)