logo

Carlotta - the museum database

000695 :: husgeråd, skedar, sked, sked, silver-, silversked

Object description
Sked. Silversked. Ingraverat på skedskaftets baksida: "Till Margareta Svensdotter för Trogen tienst under bekymmersfulla sommaren år 1809 - N.P.S.". 4 stämplar: I: 3 kronor, II: stadsstämpel, Luleå, III: D3 (=1810), IV: I.W.E'. BERG.
  • Data elements