logo

Carlotta - the museum database

016872 :: husgeråd, tallrik

Object description
Tallrik. Mattallrik av vitt porslin. Kanten på brättet är vågig. Mönster i gråblå färg längs tallrikens kant, som upprepas 12 gånger. Mönster i gråblå färg på övergången mellan brättet och tallrikens botten, som upprepas tre gånger. Det består av ett staket/spalje på vilken blommor och blad klänger. Under tallriken finns en gråblå stämpel; "RºNº306459, Tyrol, Stoke on Trent, Trade (tecken som ej finns på datorn) Bros, Mark, Staffordshire, England".
  • Data elements

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.