logo

Carlotta - the museum database

001971 :: brandväsen, brandspruta

Object description
Brandspruta i furu och järn. Järnbandad så med karet i form av en stympad konisk cylinder. Pumpstake, kolv och slida av furu. Sprutslang med pip. Rödmålad.