logo

Carlotta - the museum database

018730 :: skolväsen, trafikmärke

Object description
Trafikmärke, bestående av en trekantig skylt med spetsen uppåt. Skylten är gul och försedd med en röd bård (B 4 cm). På det gula fältet finns ett svart kryss (Varning för vägkorsning) I mitten på baksidan av skylten finns ett hål. Hålet går genom masonitskivan men inte genom papperet.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.