logo

Carlotta - the museum database

014403 :: föreningsliv, sångbok

Object description
Sångbok. Boken heter "Nykterhets Folkets SÅNGBOK" och är utgiven av Godtemplarorden, Sveriges Blåbandsförening och Nationaltemplarorden. Förlag: Oskar Eklunds Bokförlag - NTO:s förlag, Sthlm - SBF:s förlag, Örebro. Boken har 204 sidor och röda pärmar.
  • Data elements

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.