logo

Carlotta - the museum database

000505 :: husgeråd, flaska, brännvinsflaska, flaska, brännvins-

Object description
Brännvinsflaska i furu. Pluntformad, med laggar samt tapp av renhorn. Mönsterristad och brunmålad. På ena sidan följande bomärken inskurna: ett X med nedåtriktade hakar på de övre strecken och ett korsande streck på det nedre vänstra strecket A vars tvärstreck är förlängt åt höger +".