logo

Carlotta - the museum database

018742 :: skolväsen, trafikmärke

Object description
Trafikmärke (stoppgräns vid trafiksignaker)., bestående av en masonitskiva formad som en rund skylt Masonitskivan har påklistrat gult papper med röd bård (B 3,0 cm) På det gula fältet finns en svart text: "Stoppgräns". I mitten på baksidan av skylten finns ett hål. Hålet går igenom masonitskivan men inte genom papperet.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.