logo

Carlotta - the museum database

014381 :: musik, noter, häfte, sånghäfte

Object description
Häftet heter "SÅNGHÄFTE för Godtemplarordens Ungdomsloger och Scoutkårer". Förlag: Oskar Eklunds Bokförlag AB. Häftet har 47 sidor och gråa pärmar.
  • Data elements

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.