logo

Carlotta - the museum database

017178 :: foto, mörkrumsutrustning, kontaktkopieringsram

Object description
Kopieringsram bestående av 3 delar. En ram av trä med upphöjda kanter längs långsidorna. Kanterna är något smalare än ramens utsida, därigenom bildas en smal list på vilken en skiva av glas vilar. På glasskivan läggs sedan en 0,7 cm tjock, ledad träskiva. Den sida av träskivan som vilar mot glaset är klädd med grön filt. Träskivan spänns fast mot glaset med hjälp av två stycken fjädrande metallbleck, vilka sitter fastskruvade i träramens upphöjda kanter.
  • Data elements