logo

Carlotta - the museum database

030829 :: skaft, träklamp

Object description
Träklamp som möjligtvis har använts inom skomakeri. På den grövre delen sitter spikar inspikade. Några mindre spikar är även intryckta i träet.
inventarienummer - objekt
030829
sakord
skaft; träklamp
ämnesord
skomakeri
klassifikation OCM
294
antal
1
beskrivning
Träklamp som möjligtvis har använts inom skomakeri. På den grövre delen sitter spikar inspikade. Några mindre spikar är även intryckta i träet.
material
trä; metall
teknik
handgjort; snickrat
bredd
13 cm
höjd
38, 6 cm
land - användning
Sverige
län - användning
Norrbottens län
kommun - användning
Luleå kommun
by - användning
Börjelslandet
personnamn - förvärvat från
Östling, Granberg Birgitta (f. 1939), Börjelslandet
datum - förvärv till museet
2018-11
historik
Föremålen kommer från en välbevarad gårdsmiljö i Börjelslandet, en by från svensk tidigmodern tid som är belägen 25 km norr om Luleå. Gården är en del av stamgården Paars som under 1700- talets senare del kom att uppdelas i fyra delar: Isi Påls, Ny Påls, Isi Tans och Isi Östlings. Gården Östlings anses ha stort kulturhistoriskt värde och består bland annat av en parstuga, långloge, bagarstuga, smedja och ladugård. Gården anses vara representativ för Lule-bygden och visar hur en bondgård drevs före modern gårdsdrift. Mangårdsbyggnaden är uppförd 1747, påbyggd 1860 och renoveringar gjordes på 1960- talet. 2018 förvärvades hundratalet föremål i samband med att släkten Östlings sista ägare, Birgitta Östling-Granberg, skulle sälja gården. Under Birgitta Östling Granbergs uppväxt på gården levde de i en tregenerationsfamilj bestående av föräldrar, farmor och en farbror.
diarienummer - diarienr till objektet
299-2018

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.