logo

Carlotta - the museum database

Olsson, R

 • personnamn - fotograf (29)
 1. Thumbnail
  bild
  Fotografi: RAÄ 1988:1:1-4
  motivord: härd
  Location:
  Sverige, Västerbottens län
  Time:
  1988
  Person:
  Olsson, R, Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
 2. Thumbnail
  bild
  Fotografi: RAÄ 1988:1:14-15
  motivord: boplatsvall
  Location:
  Byske socken, Drängsmark, Sverige, Västerbottens län
  Time:
  1988
  Person:
  Olsson, R, Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
 3. Thumbnail
  bild
  Fotografi: RAÄ 1988:1:16-17
  motivord: boplatsgrop
  Location:
  Byske socken, Drängsmark, Sverige, Västerbottens län
  Time:
  1988
  Person:
  Olsson, R, Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
 4. Thumbnail
  bild
  Fotografi: RAÄ 1988:1:18-21
  motivord: fångstgrop
  Location:
  Norrbottens län, Piteå kommun, Piteå socken, Sverige, Åfors
  Time:
  1988
  Person:
  Olsson, R, Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
 5. Thumbnail
  bild
  Fotografi: RAÄ 1988:1:5-13
  motivord: arkeologi, boplats, härd, keramikföremål, undersökning
  Location:
  Bodens kommun, Norrbottens län, Sverige, Sävast, Överluleå socken
  Time:
  1988
  Person:
  Olsson, R, Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
 6. Thumbnail
  bild
  Fotografi: RAÄ 1988:2:13-14
  motivord: härd
  Location:
  Sverige, Västerbottens län
  Time:
  1988
  Person:
  Olsson, R, Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
 7. Thumbnail
  bild
  Fotografi: RAÄ 1988:2:15-17
  motivord: boplatsgrop
  Location:
  Jörns socken, Sverige, Västerbottens län
  Time:
  1988
  Person:
  Olsson, R, Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
 8. Thumbnail
  bild
  Fotografi: RAÄ 1988:2:18-19
  motivord: härd
  Location:
  Jörns socken, Sverige, Västerbottens län
  Time:
  1988
  Person:
  Olsson, R, Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
 9. Thumbnail
  bild
  Fotografi: RAÄ 1988:2:20-21
  motivord: härd
  Location:
  Klubbfors, Norrbottens län, Piteå kommun, Piteå socken, Sverige
  Time:
  1988
  Person:
  Olsson, R, Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
 10. Thumbnail
  bild
  Fotografi: RAÄ 1988:2:7-12
  motivord: fångstgrop
  Location:
  Jörns socken, Sverige, Västerbottens län, Åselet
  Time:
  1988
  Person:
  Olsson, R, Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
 11. Thumbnail
  bild
  Fotografi: RAÄ 1988:3:2-26
  motivord: fornlämningsliknande bildning
  Location:
  Sverige, Västerbottens län
  Time:
  1988
  Person:
  Olsson, R, Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
 12. Thumbnail
  bild
  Fotografi: RAÄ 1988:3:29-32
  motivord: fångstgrop
  Location:
  Jörns socken, Sverige, Västerbottens län
  Time:
  1988
  Person:
  Olsson, R, Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
 13. Thumbnail
  bild
  Fotografi: RAÄ 1988:3:35-36
  motivord: boplats
  Location:
  Byske socken, Drängsmark, Sverige, Västerbottens län
  Time:
  1988
  Person:
  Olsson, R, Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
 14. Thumbnail
  bild
  Fotografi: RAÄ 1988:6:0-5
  motivord: härd
  Location:
  Norrbottens län, Piteå kommun, Piteå socken, Sverige, Åselet
  Time:
  1988
  Person:
  Olsson, R, Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
 15. Thumbnail
  bild
  Fotografi: RAÄ 1988:6:10
  motivord: jordbruksbebyggelse, skog
  Location:
  Hortlax socken, Norrbottens län, Piteå kommun, Sverige, Uddfors
  Time:
  1988
  Person:
  Olsson, R, Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
 16. Thumbnail
  bild
  Fotografi: RAÄ 1988:6:11
  motivord: vattendrag
  Location:
  Hortlax socken, Norrbottens län, Piteå kommun, Sverige, Östra Brännfors
  Time:
  1988
  Person:
  Olsson, R, Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
 17. Thumbnail
  bild
  Fotografi: RAÄ 1988:6:12
  motivord: berg, grusväg, väg
  Location:
  Klubbfors, Norrbottens län, Piteå kommun, Piteå socken, Sverige
  Time:
  1988
  Person:
  Olsson, R, Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
 18. Thumbnail
  bild
  Fotografi: RAÄ 1988:6:13
  motivord: älv
  Location:
  Norrbottens län, Piteå kommun, Piteå socken, Sverige
  Time:
  1988
  Person:
  Olsson, R, Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
 19. Thumbnail
  bild
  Fotografi: RAÄ 1988:6:14-16
  motivord: jordbruksbebyggelse
  Location:
  Sverige, Västerbottens län
  Time:
  1988
  Person:
  Olsson, R, Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
 20. Thumbnail
  bild
  Fotografi: RAÄ 1988:6:17
  motivord: härd
  Location:
  Sverige, Västerbottens län
  Time:
  1988
  Person:
  Olsson, R, Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
 21. Thumbnail
  bild
  Fotografi: RAÄ 1988:6:18-20
  motivord: härd
  Location:
  Sverige, Västerbottens län
  Time:
  1988
  Person:
  Olsson, R, Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
 22. Thumbnail
  bild
  Fotografi: RAÄ 1988:6:21-23
  motivord: järnvägsstation
  Location:
  Sverige, Västerbottens län
  Time:
  1988
  Person:
  Olsson, R, Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
 23. Thumbnail
  bild
  Fotografi: RAÄ 1988:6:24-29
  motivord: bostadshus, enkelstuga, gårdsmiljö
  Location:
  Sverige, Västerbottens län
  Time:
  1988
  Person:
  Olsson, R, Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
 24. Thumbnail
  bild
  Fotografi: RAÄ 1988:6:30-31
  motivord: odlingslandskap
  Location:
  Sverige, Västerbottens län
  Time:
  1988
  Person:
  Olsson, R, Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
 25. Thumbnail
  bild
  Fotografi: RAÄ 1988:6:32-33
  motivord: jordbruksbebyggelse
  Location:
  Sverige, Västerbottens län
  Time:
  1988
  Person:
  Olsson, R, Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
 26. Thumbnail
  bild
  Fotografi: RAÄ 1988:6:34-35
  motivord: fångstgrop
  Location:
  Byske socken, Drängsmark, Sverige, Västerbottens län
  Time:
  1988
  Person:
  Olsson, R, Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
 27. Thumbnail
  bild
  Fotografi: RAÄ 1988:6:36-37
  motivord: offerplats
  Location:
  Jörns socken, Sverige, Västerbottens län
  Time:
  1988
  Person:
  Olsson, R [1988], Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
 28. Thumbnail
  bild
  Fotografi: RAÄ 1988:6:6-7
  motivord: härd
  Location:
  Norrbottens län, Piteå kommun, Piteå socken, Sverige, Åselet
  Time:
  1988
  Person:
  Olsson, R, Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
 29. Thumbnail
  bild
  Fotografi: RAÄ 1988:6:8-9
  motivord: jordbruksbebyggelse
  Location:
  Holmfors, Hortlax socken, Norrbottens län, Piteå kommun, Sverige
  Time:
  1988
  Person:
  Olsson, R, Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm