logo

Carlotta - the museum database

NybrgEhnrfriedSthlm :: Ehnrnfried R V Nyberg Boktryckeri

visat namn
NybrgEhnrfriedSthlm
land
Sverige
stad
Stockholms stad
namnförkortning
NybrgEhnrnfriedRVSthlm
namn
Ehnrnfried R V Nyberg Boktryckeri
tid - födelse
1869-07-13
tid - död
1942-08-09
historik

Ehnrfried Reinhold Valdemar Nyberg.

Efter slutad skolgång kom han i boktryckararlära. Desan haft anställning på olika håll avancerade han till faktor och tryckeriföreståndare hos ab Hass W Tullberg i Stockholm. Med sin känsla förtypografi gjorde han detta företag till ett av de förnämsta boktrykeriet i huvudstaden och skapade dess goda ansende på bokkonstens område

Under några år på 1910-talet dren han en egen rörelse. Redan från början etablerade han därvid ett givande samarbete med Nordiska förlaget föra igenom ett lansera odd litteratur till billigt pris: de s.k.. 25-örsböck erna som blev en stor sucee, och han tryckte om dem i många och stoa upplagor, men alltid i en vårdad typografisk gestaltning. På grund av stigande priser under första världskriget och besvärlig konkurrens nödgades han att lägga ner sin rörellse..

1920 knöt han som teknisk och konstnärlig ledare till Victor Petterssons bokindustri ab, där han verkade till sin pensionering. Han skapade ett bestående minnesmärke över sig själv genom flera utgåvor av ur typografisk synpunkt förnämliga verk såsom, Gustav V:s bibel och Sveriges riddarhus jämte flera andra stora verk som gav officinen dess resumé för hög kvalitet.

I sitt arbete för typygrafins ans intresserade sig mycket för typofranutbildningen och tillhörde styrelsen för Skolan för bokhantverk. Somer känsla för sina insataer inom boktryckeriyrket och dess organisationer utsågs han till ständig ledamot sv Snenska boktryckarföreningen. Han äknade sig nu inte åt boktrycket utan kan också räknas som en av föregångarman när det gäller djuptryck. På uppdrak av Åhlén & Åkerlunds företag vistades han 1913 hos Tirefdarukssyndikatet i Berlin och hemförde en djuptrycksutrustning till företagets tryckri vid David bares gata i Stockholm. Detta ble under namnet Åhlén & Åkerlunds fotogravyranstalt Skandinaviens största djuptrycksoffictin, avsedd för tryckning Vecko-journalen; den utkom med sittt första nummer i maj 1914.

Källa Wikipeia besök 2020-08.24