logo

Carlotta - the museum database

029429 :: publiktioner, häfte, läkehäfte

Object description
Häfte med titeln: "Om Sjukdomar och Sjukdomsbehandling". Sedan finns en bild som visar två sjuksystrar som sysslar med en flicka som ser olycklig ut. Utanför fönstret leker barn.Och så står det: " EN ALLMÄNFATTLIG FRAMSTÄLLNING, UNDER REDAKTION AF D:R IVAN BRATT" med flera. " UTGIVEN AF AFTONBLADET OCH DAGEN". STOCKHOLM, AFTONBLADETS TRYCKERI 1908.
  • Data elements