logo

Carlotta - the museum database

028974:1 :: dräkt, folkdräkt, klänning

Object description
Klänningen har ett grönt livstycke som snöras ihop av ett rött band. Det röda bandet sitter fast i metall öglor och under livstycket finns en metallhake. Kjolen är flerfärgad med en mörkblå botten. Innertyget på livstycket är blå och vit rutigt.
by - tillverkning
Jokkmokk
land - tillverkning
Sverige
kommun - tillverkning
Jokkmokks kommun
inventarienummer - objekt
028974:1
sakord
dräkt; folkdräkt; klänning
klassifikation OCM
2916
antal
1
antal delobjekt
5
beskrivning
Klänningen har ett grönt livstycke som snöras ihop av ett rött band. Det röda bandet sitter fast i metall öglor och under livstycket finns en metallhake. Kjolen är flerfärgad med en mörkblå botten. Innertyget på livstycket är blå och vit rutigt.
färg
blå; grön; gul; röd
teknik
maskinsytt; sytt; vävt
längd
79 cm
bredd
30,5 cm
vidd, nedtill
113 cm
tid - tillverkning
1934
tid - användning
1900-tal
personnamn - förvärvat från
JokkmokkKommun
datum - förvärv till museet
2018-02
inventarienummer - samtidigt förvärv
028974:2; 028974:4; 028973:3; 028973:2; 028974:3; 028974:5; 028973:1
historik
Norrbottens läns första folkdräkt skapades år 1912. Dräkten i donationen fick arbetsstugan i Jokkmokk år 1934. Dräkten finansierades till stor del av doktor Harald Thulin, som även satt i styrelsen för arbetsstugan. Dräkten har använts på avslutningar, biskopsbesök, resor och andra högtider. Hur länge dräkten sedan fanns i arbetsstugans ägor är ännu oklart. Däremot så är det helt säkert att de skänktes till Jokkmokks Folkdanslag. Där dräkterna användes av många barn, skolklasser och vid många tillfällen under den tid som folkdanslaget var verksam. När föreningen upphörde så stod det i Folkdanslagets stadgar att dräkterna skulle tillfalla distriktsorganisationen (Folkdansringen Övre Norrland). När det sedan visade det sig att Jokkmokks kulturskola hade ett intresse för att fortsätta bevara och vårda dem, så var det självklart för Folkdansringen att återlämna dem. Kulturskolan i Jokkmokk skänkte dräkterna till Norrbottens museum i februari år 2018. Plaggen är skänkta till museet p.g.a. att de är så mycket som möjligt original plagg från år 1934, förutom att de har lagats och slitits på. Arbetsstugan i Jokkmokk upprättades p.g.a. nödåren i Sverige år 1903. Man ansåg att det behövdes en socialinrättning i hela landet, där fattigmans barn fick ett mål mat och undervisning i enklare arbeten. Verksamheten gick ut på att sysselsätta och omvårda de fattigaste och mest försummade barnen i avlägsna byarna i Norrbottens inland. Arbetsstugorna skilde sig åt i Sverige, p.g.a. att barnen i norr behövde bo i arbetsstugan eftersom avstånden ansågs så långa. Redan år 1904 fick Jokkmokks arbetsstuga egna lokaler genom en donation av Per och Carl Wikström. Det blev den första arbetsstugan att arbeta i sina egna lokaler. Arbetsstugorna i Sverige avvecklades läsåret 1953/54, detta p.g.a. införandet av den nioåriga obligatoriska skolan år 1950.
diarienummer - diarienr till objektet
00026-2019