logo

Carlotta - the museum database

bild

Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå

  1. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1976:16:1
    motivord: bagarstuga, dass, jordbruksbebyggelse, ladugård, mangårdsbyggnad
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Lainio, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  2. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1976:16:2
    motivord: brunn, ladugård, loge, stall, svängel
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Lainio, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  3. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1976:16:3
    motivord: bostadshus, enkelstuga, mangårdsbyggnad
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Lainio, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  4. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1976:16:4
    motivord: jordbruksbebyggelse, lada
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Lainio, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  5. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1976:16:5
    motivord: interiör, smedja
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Lainio, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  6. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1976:16:6
    motivord: smedja
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Lainio, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  7. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1976:2:2
    motivord: bruksbebyggelse, gårdsmiljö, herrgård
    Location:
    Degerfors, Degerfors bruk, Hortlax socken, Norrbottens län, Piteå kommun, Sverige
    Time:
    1929
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  8. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1976:20:20-21
    motivord: hässjeställning, höbärgning, myrslåtter, redskap, slåttermyr
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  9. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1976:20:20-22
    motivord: hässjestolpe, myrslåtter, slåttermyr
    Location:
    Jukkasjärvi, Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  10. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1976:20:27-28
    motivord: mangårdsbyggnad, yttertrappa
    Location:
    Jukkasjärvi, Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  11. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1976:5:1
    motivord: militärboställe
    Location:
    Kalix kommun, Nederkalix socken, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1929
    Person:
    Nordiska museet, Stockholm, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  12. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1976:6:2
    motivord: sågverk
    Location:
    Degerfors, Degerfors bruk, Hortlax socken, Norrbottens län, Piteå kommun, Sverige
    Time:
    1929, 1976-10-05
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  13. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:11
    motivord: eldstad, innertak
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Sverige, Vittangi
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  14. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:12
    motivord: bakning, rieska
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Lainio, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  15. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:13
    motivord: eldstad
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Parakka, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  16. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:1874
    motivord: mangårdsbyggnad
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Sverige, Vittangi
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  17. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:1875
    motivord: jordbruksbebyggelse, mangårdsbyggnad, uthus
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Sverige, Vittangi
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  18. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:1876
    motivord: eldstad, innertak
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Sverige, Vittangi
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  19. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:1877
    motivord: by, vattendrag
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Sverige, Vittangi
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  20. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:1886
    motivord: lada
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Sverige, Vittangi
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  21. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:1923
    motivord: familj, gruppbild, porträtt
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Parakka, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  22. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:1935
    motivord: häst, höbärgning, transport
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Sverige, Vittangi
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Pettersson, Emil, Vittangi, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  23. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:1936
    motivord: husdjur, härbre, mjölkhushållning, nötkreatur, visthusbod
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Sverige, Vittangi
    Time:
    1930
    Person:
    Arvidsjaurs kommun, Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  24. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:483
    motivord: röse
    Location:
    Bodens kommun, Norrbottens län, Sverige, Vibbyn, Överluleå socken
    Time:
    1932
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  25. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:674
    motivord: nätlagning, redskapsvård
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Sverige, Takkoniemi
    Time:
    1930
    Person:
    Nordiska museet, Stockholm, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  26. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:68
    motivord: folkkonst, hörnskåp, skåp
    Location:
    Luleå, Luleå kommun, Norrbottens län, Norrbottens museum, Sverige
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  27. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:73
    motivord: lucksäng, målning, säng
    Location:
    Norrbottens län, Sverige, Överkalix kommun, Överkalix socken
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  28. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:75
    motivord: lucksäng, målning, säng
    Location:
    Norrbottens län, Sverige, Överkalix kommun, Överkalix socken
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  29. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:816:16-17
    motivord: slöjd, trä, öskar
    Location:
    Jukkasjärvi, Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Fjällborg, Johan Henrik, Jukkasjärvi, Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  30. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:816:19
    motivord: dräkt, myrslåtter
    Location:
    Jukkasjärvi, Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Fjällborg, Johan Henrik, Jukkasjärvi, Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  31. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:816:23
    motivord: brunn, dass, ladugård, svängel
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Parakka, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  32. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:816:25
    motivord: eldstad, ladugård
    Location:
    Jukkasjärvi, Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  33. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:816:30
    motivord: hässjestolpe, redskap
    Location:
    Gällivare kommun, Gällivare socken, Norrbottens län, Soutujärvi, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  34. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:816:33
    motivord: båtbygge, båtbyggeri
    Location:
    Jukkasjärvi, Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  35. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:816:34
    motivord: resvirke, sjöbod
    Location:
    Jukkasjärvi, Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  36. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:816:35
    motivord: hässjestolpe, kälke, redskap, resvirke, sjöbod
    Location:
    Jukkasjärvi, Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  37. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:816:36
    motivord: hässja, myrslåtter, slåttermyr
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  38. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:816:37
    motivord: eldstad
    Location:
    Gällivare kommun, Gällivare socken, Norrbottens län, Soutujärvi, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  39. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:816:4
    motivord: brunn, ladugårdskåta
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Svappavaara, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Hanno Carl-Uno, Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  40. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:816:5
    motivord: hässja, myrslåtter, slåttermyr
    Location:
    Jukkasjärvi, Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  41. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:816:6
    motivord: båtbygge, båtbyggeri
    Location:
    Jukkasjärvi, Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  42. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:816:7
    motivord: sjöbod, tvätt
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Rigalathi, Riikalahti, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  43. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:816:8
    motivord: båt, myrslåtter, redskap, räfsa
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Parakka, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  44. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:816:9
    motivord: båtbyggeri
    Location:
    Jukkasjärvi, Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Fjällborg, Johan Henrik, Jukkasjärvi, Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  45. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:818:26-27
    motivord: båtbygge, båtbyggeri
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Masugnsbyn, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  46. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:819:1
    motivord: eldstad
    Location:
    Gällivare kommun, Gällivare socken, Norrbottens län, Soutujärvi, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  47. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:819:10
    motivord: kvarn
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Lainio, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  48. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:819:11
    motivord: kvarn
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Lainio, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  49. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:819:2
    motivord: båtlänning, härbre
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Kurravaara, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  50. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:819:21
    motivord: harv, redskap
    Location:
    Gällivare kommun, Gällivare socken, Norrbottens län, Soutujärvi, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  51. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:819:22
    motivord: redskap, risharv
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Parakka, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  52. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:819:23
    motivord: plog, redskap
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Parakka, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  53. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:819:3
    motivord: bod, härbre
    Location:
    Jukkasjärvi, Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  54. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:819:30
    motivord: husdjur, härbre, häst
    Location:
    Jukkasjärvi, Jukkasjärvi socken, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1905, 1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  55. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:819:4
    motivord: mangårdsbyggnad
    Location:
    Jukkasjärvi, Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  56. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:819:5
    motivord: gärdsgård, stängsel
    Location:
    Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Parakka, Piteå kommun, Piteå socken, Roknäs, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Norrbottens museum, Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  57. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:819:6
    motivord: tegeltillverkning
    Location:
    Jukkasjärvi, Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  58. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:819:7
    motivord: tegeltillverkning
    Location:
    Jukkasjärvi, Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  59. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:819:8
    motivord: tegeltillverkning
    Location:
    Jukkasjärvi, Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå
  60. Thumbnail
    bild
    Fotografi: 1977:819:9
    motivord: tegeltillverkning
    Location:
    Jukkasjärvi, Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Sverige
    Time:
    1930
    Person:
    Ullenius, (Samuel) Gunnar, Luleå