logo

Carlotta - the museum database

bild

018005 :: socialvård, skylt

Object description
Skylt av plåt, rektangulär, med svarta bokstäver (versaler, nedsänkt i plåten): "SPÄDBARNSHEMMET". 4 st skruvhål (ett i varje hörn)
  • inventarienummer - föreställer (1)