logo

Carlotta - the museum database

bild

RAÄ 1988:31:26 :: jordbruksbebyggelse

Object description

RAÄ Fd Norr.

Överluleå sn, Bebyggelse, Block Degerbäcken, Namn Alderviken.

  • accessionsnummer - föreställer (1)