logo

Carlotta - the museum database

bild

2006:355:18-37 :: fiskebod, kolknot, klubba, nät, skidåkning, kulturhistoria, fältarbete

Object description

Förarbeten i fält under vårvintern 1987 på platser i Tornedalen i samband med produktionen av basutställningen i det nya fiskemuseet vid Kukkolaforsen. Kukkola fiskemuseum öppnades den 21 juni 1987.

Hedenäset, Hietaniemi socken.

18-21. Interiör i en bod, tillhörig hemmansägare Karl-Johan

Sakari, Hedenäset. I boden förvarades nät och

fiskeutrustning för älvfisket i Torneälven samt en

traktor mm.

På bilderna syns en kolknot med en längd på 160 meter, höjd 4,8 meter, som senare förvärvades till Kukkola Fiskemuseum.

22-24. Hemmansägare Karl-Johan Sakari, Hedenäset, utanför

förvaringsboden med en "trumsa" i handen. Trumsa är

en lång stöt med vilken fisken skräms in mot näten

genom att den stöts mot vattenytan upprepade gånger. Detta redskap förvärvades till Kukkola

Fiskemuseum.

25-34. Interiör från en förvaringsbod, där fiskeredskap och

utrustning förvarades. Hemmansägare Karl-Johan Sakari visade nät av olika slag, bl a en strandnot.

35-37. Hemmansägare Karl-Johan Sakari, Hedenäset, på skidor på väg till ett båthus vid Torneälvens strand för

besiktning av en älvbåt.

  • accessionsnummer - föreställer (1)