logo

Carlotta - the museum database

bild

1977:1577:34A-37A :: gårdsmiljö, ladugård, loge, bostadshus, parstuga, kulturmiljövård, inventering

Object description

Byggnadsinventering 1977.

Luleå kommun.

Fastighetsbeteckning: Alvik 12:7.

  • accessionsnummer - föreställer (1)