logo

Carlotta - the museum database

004394 :: bomb, brandbomb, klusterbomb, termitbomb

Object description
Bomb. Rester av bomber fällda över Pajala den 21:a februari 1940. Fragment bestående av splitter, rester av propeller mm. Termitbomb, försedd med en liten snurra, som säkrar tändröret under transport. Det står 246 på kroppen, 297 61 38 på kroppen nära snurran samt 11N16, XB3 och 1938 på ringen mellan kroppen och snurran. Antal delar: 6 st.
  • inventarienummer - föreställer (4)