logo

Carlotta - the museum database

Data elementsammanhör med

CountValue
1018818
2024750
2024751
2024752
1027761, 027762:1, 027763:1-3, 027764
1027761, 027762:1-2, 027763:1,3, 027764
1027761, 027762:1-2, 027763:1-2, 027764
1027761, 027762:1-2, 027763:1-3
1027761, 027762:1-2, 027763:2-3, 027764
1027761, 027762:2, 027763:1-3, 027764
35027765-027774
1027777
114027
117076
117077
221621
221622
221623
23Med dockskåpet följde även diverse dockmöbler och leksaker, Nbm 21362-21383.
20Medföljde dockskåpet, Nbm 21361.
41Nbm 21627-21670
1Nbm 21921-21926
4Nbm 24021-24171, 24338-24349, 26552-26581
159Nbm 24021-24171, 24338-26581
1Nbm 24182
1Nbm 24183
1Nbm 24350-24678
24Nbm 24715-24739
7Nbm 27792-27799
13Nbm 27872-27895
38Nbm 27931-28005.
1Nbm 27932-28005
1Nbm 3808/Nbm 4259
1Nbm inv nr 29175 och 29176
1Nbm inv nr 29175 och 29177
1Nbm inv nr 29176 och 29177
5Samtidigt förvärvades Nbm 24177-81.
7Samtidigt förvärvades Nbm 24331-24337.
1Samtidigt förvärvades Nbm 24680-24714
30Samtidigt förvärvades Nbm 24680-24714.
1Samtidigt förvärvades Nbm, 24680-24714.
1Samtidigt fövärvades Nbm 24680-24714
1Samtiding förvärvades Nbm 24680-24714.