logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTförvärvsomständigheter - i fält

CountValue
1funnen i en myr
1Funnen på skogsmark vid röjning av åker på 30 cm djup av herr Larsson, Mjölarviken.
3funnen vid dikesgrävning
2funnen vid djupplöjning
1funnen vid grävning av brunn
1Funnen vid grävning för elektrisk kabel
1Funnen vid grävning i trädgården.
1funnen vid grundgrävning
1funnen vid plöjning
2funnen vid potatisupptagning
1Funnen vid undersökning av kåtatomt.
30Gåva
1Gåva. Norrbottens museum kontaktades 1985-10-16 av Gunnar Johanssons fru angående museets intresse av att förvärva en del föremål med anknytning till bl.a. säljakt, med anledning av den förestående flyttningen från Hertsölandet. Museihantverkaren Egon Elten har tillsammans, dels med Gunnars fru och dels med brodern Elof Johansson avhämtat föremålen.
105Gåva från Ruben Nikssons dödsbo genom Luleå kommun.
1Gåva från Ruben Nilssona dödsbo genom Luleå kommun.
1Gåva från Ruben Nilssons dödsbo
1Gåva från Ruben Nilssons dödsbo. genom Luleå kommun.
1Gåva från Ruben Nilssons dödsbo "Perihanscha" genom Luleå kommun.
1Gåva från Ruben Nilssons dödsbo genom LLuleå kommun.
1Gåva från Ruben Nilssons dödsbo genom Luleå kommoun.
1Gåva från Ruben Nilssons dödsbo genom Luleå kommun
1Gåva från Ruben Nilssons dödsbogenom Luleå kommun.
355Gåva från Ruben Nilssons dödsbo genom Luleå kommun.
7Gåva från Ruben Nilssons dödsbo genom Lule å kommun.
1Gåva från Ruben Nilssons dödsbo genom Luleå kommun.
1Gåva från Ruben Nilssons dödsbo genom Luleå kommun.
1Gåva från Ruben Nilssons dödsbo genom Luleå kommun.
1Gåva från Ruben Nilssons dödsbo genom Lul eå kommunn.
1Gåva från Sjukhärbärget i Karesuando
2gåva till Nbm från Tommy Jönsson
2Insamlat i samband med dokumentationen av den pågående pandemin.
1inventering
55lösfynd
1Slutet fynd från mossen i Kallviken där bl a båtfynd och textilfynd gjordes.
1Träbitarna har legat cirka 30 cm under markytan i myren.
1Upphittad av Dan Nordlander våren 1974.
4Upphittad på S Kranholmen, 400 m norr om Bergnäsdammen.
1Upphittad vid Laukersjöns strand.
1Upphittad vid Sanningslandets badplats.
1Upphittad vid Sikån.