logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Copyright - media
formg 1 fnamn - Hemslöjden
persontextAllmänna uppgifter om personen.
persontext - användningTex släktförhållanden
persontext - avbildadAnvänds om personen som är avbildad inte är, eller går att, registrera i personregistret.
persontext - fotografNamn på personen som fotograferat om denne inte finns (eller inte går att lägga in då inga uppgifter finns) i personregistret.
persontext - informant
persontext - konstnär
persontext - tillverkning
persontext - upphovsrättsinnehavare
tillv 1 fnamn - Hemslöjden
tillv 2 fnamn - Hemslöjden