logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
företagsnamn - ägare
företagsnamn - analyslaboratoriumFöretaget som gjort analysen/analyserna.
företagsnamn - användningFöretaget som använt föremålet.
företagsnamn - avbildadFöretaget som är avbildat på fotografiet.
företagsnamn - förvärvat frånNamnförkortning på företaget som museet förvärvat föremålet från. Namnet måste först registreras i namnregistret och kopplas sedan ihop med bild- eller föremålsposten.
företagsnamn - givare
företagsnamn - rättighetsinnehavareNamnförkortning på den som har rättigheterna till fotografiet/konstverket. Namnet måste först registreras i namnregistret och kopplas sedan ihop med fotografiet eller konstföremålet.
företagsnamn - tillverkningNamnförkortning på företaget som tillverkat föremålet/fotografiet. Namnet måste först registreras i namnregistret och kopplas sedan ihop med bild- eller föremålet.
företagsnamn - undersökande institutionNamnförkortning på det företag som gjort undersökningen.
person - föreställerNamnförkortningen på den person som bilden föreställer.
personnamn - ägareNamnförkortning på personen som äger/ägde föremålet/fotografiet/negativet.
personnamn - användningNamnförkortning på personen som använt föremålet.
personnamn - avbildadNamnförkortningen på personen som är avbildad.
personnamn - fältarbetsledareNamnförkortning på personen som var fältarbetsledare.
personnamn - författareNamnförkortning på personen som skrivit texten.
personnamn - formgivareNamn på personen som formgivit objektet/föremålet. Efternam.n mellanslag Förnamn
personnamn - förvärvat frånNamnförkortning på personen som föremålet kommer från. Givaren.
personnamn - fotografNamnförkortningen på personen som fotograferat.
personnamn - funnen avNamnförkortning på personen som hittat föremålet.
personnamn - informantNamnförkortning på personen som lämnat information.
personnamn - konstnärNamnförkortning på perosnen som gjort konstverket.
personnamn - meddelare
personnamn - medverkandeNamnförkortning på personen/företaget/föreningen som
personnamn - rättighetsinnehavareNamnförkortning på personen som har rättigheterna till fotografiet/negativet eller objektet.
personnamn - säljareNamnförkortning på personen som sålde föremålet.
personnamn - tillverkningNamnförkortning på den person som tillverkat föremålet.