logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
besiktningsjournal
beskrivning
bildbeskrivning
bildformat
bildreferensPlats och namn för det fysiska bilddokumentet
bildtext
Creative Commons - url
färg
förvärvsomständigheter - i fältgäller vid insamlingstillfället; en händelse helt skild från förvärv till museet
historikObjektets proveniens och kontext.
källorArkiv, litteratur och andra källrefernser
källor - http
kommentar
signering/påskrift/stämpling