logo

Carlotta - the museum database

defining image

Länsmuseum för Norrbottens län Norrbottens museum

Under snart 140 år har Norrbottens museum samlat in omkring 60 000 föremål som berättar om länets mångkulturella och intressanta historia. Samlingarna har en stor bredd och innehåller stort som smått, allt från målade kistor och skåp till plasttallrikar och servetter. Museet har även ett omfattande bildarkiv som innehåller cirka 1,8 miljoner fotografier, dels från museets egna dokumentationer i länet, men också från privatpersoner.

Delar av samlingarna finns tillgängliga genom Carlotta, som uppdateras successivt. Varje dag arbetar vi med att lägga in fler föremål och bilder i databasen. Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Därför kan informationens kvalitet variera.

Välkommen att söka i våra samlingar! Kontakta oss om du vill komplettera informationen eller om du har frågor om våra samlingar: carlotta@norrbotten.se.

The database currently contains...

Föremålsposter
86 883.
Kulturhistoriska föremål
24 766.
Fotografier
61 656.
Digitala bilder
83 211.
Mest visade kulturhistoriska föremål
handel förpackningar; tetrapak ; Tetrapak. Trekantig orange tetraförpackning som har innehållit en fruktdryck. Tetran består av en trekant...
alt
Mest visade fotografi
gruppbild; sågverk; sågverksarbetare ; Arbetare vid Båtskärsnäs sågverk 1913-1914. Dagskiftet. Längst till vänster: Sågställare (sågfaktor...
alt
Senast registrerade kulturhistoriska föremål
föreningsliv; kort; årskort ; Fyrkantigt platt årskort av papp med raka hörn Kortet är vitt med blå detaljer. På kortets framsida står de...
alt
Senast registrerade fotografi
järnbrukslämning ; RAÄ Fd Norr. Luleå kommun. Selets bruk.Lämningar efter stångjärnshammare.
alt
Senast avbildade föremål
hornsked; husgeråd; sked; skedar ; Sked av horn.
alt
Senast digitaliserade fotografi
täkt ; RAÄ Fd Norr. Råneå sn, Översikt, Block Gunnarsbyn, Namn Vitberget.
alt

Månadens föremål

altkonst; målningar; oljemålning ; Enligt titel i sensommarmiljö. Lapporten målad från Torneträsks strand vid Björkliden. Hitom Lapporten syns taken på Abisko turiststation. Nuolja till höger. Montering: Pannå med bred mörkbrun ram med ornament i hörnen.

Månadens fotografi

altbrygga; båt; ångbåt ; Abisko. Båtbryggan.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...