logo

Carlotta - the museum database

defining image

Länsmuseum för Norrbottens län Norrbottens museum

Under snart 140 år har Norrbottens museum samlat in omkring 60 000 föremål som berättar om länets mångkulturella och intressanta historia. Samlingarna har en stor bredd och innehåller stort som smått, allt från målade kistor och skåp till plasttallrikar och servetter. Museet har även ett omfattande bildarkiv som innehåller cirka 1,8 miljoner fotografier, dels från museets egna dokumentationer i länet, men också från privatpersoner.

Delar av samlingarna finns tillgängliga genom Carlotta, som uppdateras successivt. Varje dag arbetar vi med att lägga in fler föremål och bilder i databasen. Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Därför kan informationens kvalitet variera.

Välkommen att söka i våra samlingar! Kontakta oss om du vill komplettera informationen eller om du har frågor om våra samlingar: carlotta@norrbotten.se.

The database currently contains...

Föremålsposter
87 250.
Kulturhistoriska föremål
25 125.
Fotografier
61 664.
Digitala bilder
83 797.
Mest visade kulturhistoriska föremål
husgeråd; skedar; sked; hornsked ; Sked av horn.
alt
Mest visade fotografi
arkeologi ; RAÄ Fd Norr.Haparanda skärgård
alt
Senast registrerade kulturhistoriska föremål
personhygien; sanitet; förvaring; tamponhetui ; Skärt tampongertui bestående av två delar varav den ena kan skjuas in i den andra. Båda del...
alt
Senast registrerade fotografi
hyreshus; offentlig utsmyckning; väggmålning ; RAÄ Fd Norr. Bodens stad, Bebyggelse, Block Boden. Troligen Centrum. Till höger på bilden fi...
alt
Senast avbildade föremål
socialvård; skylt ; Skylt av plåt, rektangulär, med svarta bokstäver (versaler, nedsänkt i plåten): "SPÄDBARNSHEMMET". 4 st skruvhål (ett i...
alt
Senast digitaliserade fotografi
föremålsarkiv; loka ; På övervåningen i den återuppbyggda kopian av Luleå stads gamla rådhus, uppförd på Gültzauudden i Luleå, visades ett ...
alt

Månadens föremål

alttransport och kommunikation, meddon, sparktillbehör; snöplog; leksak; snöplog; plogar ; Plog, av järn. Innanför den svartmålade plogen finns en järnkonstruktion, där det under sitter tre medar som plogen vilar på. Högst upp finns en liten ratt. Längst fram, på utsidan av plogen ...

Månadens fotografi

altgruppbild; barn; lek; spark ; Karl-Henry, Rune och Harry Mattsson leker på gården i Malmberget. Söner till fotograf Lea Wikström och Emil Mattsson.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...